Logo Luing Pyrex

Komplexní zajištění služeb v oblasti PO, BOZP a nakládání s odpady

velkosklad@luingpyrex.cz

volejte: +420 597 317 111

sídlo firmy najděte na mapě
Hasič barvaZnačky CQS 5Funkční prádlo Auta pro Prahu

POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI, ENVIRONMENTU A BOZP SPOLEČNOSTÍ LUING PYREX GROUP

Na období 2013-2016

Politika vychází z celkové strategie a tuto rozvíjí zejména v následujících oblastech:

Ve vztahu k hodnotám a rozvoji společnosti:

 • zlepšováním a dosažením stability jakosti našich služeb a produktů procesně orientovaným integrovaným systémem jakosti, environmentu a BOZP,
 • vytvářením a zlepšováním integrovaného systému jako trvalým procesem,
 • kontinuálním zlepšováním všech procesů řízení zvyšováním úrovně znalostí všech našich zaměstnanců, jakož i využíváním nejnovějších poznatků při řízení procesu výroby, při používání výrobních technologií a při řízení lidských zdrojů,
 • posilováním svého postavení v oboru požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 • dodržováním platných ustanovení všech právních předpisů, norem a jiných požadavků,
 • neustálým snižováním materiálové a energické náročnosti používaných technologií a šetřením surovinových zdrojů,
 • rozšiřováním oblasti působení po celé ČR a ve vybraných regionech Evropy a neustálým vyhledáváním nových příležitostí a nových trhů pro uplatnění našich produktů mimo ČR.

Ve vztahu k zákazníkům:

 • kladením důrazu na dlouhodobou a oboustranně výhodnou spolupráci,
 • dodáváním produktů v nejlepší možné kvalitě a ceně, šetrných k životnímu prostředí a vyhovujících vysokým požadavkům bezpečnosti a ochrany zdraví,
 • postavením potřeb zákazníka na první místo,
 • přezkoumáváním požadavků zákazníka s důrazem na co nejpřesnější zadávání parametrů zakázek pro naplňování jeho spokojenosti,
 • osobním přístupem zvlášť ke každému zákazníkovi,
 • používáním dodávek a služeb od prověřených dodavatelů a výrobců a kvalifikovaným hodnocením jejich produktů.

Ve vztahu k zaměstnancům:

 • vytvářením korektních vztahů mezi zaměstnanci a vedením společnosti, neboť si uvědomujeme, že výkon a dobré jméno společnosti jsou dány kvalitou jejich zaměstnanců,
 • vytvářením příznivé mzdové politiky s ohledem na plnění plánovaných úkolů a dosažení odpovídající jakosti a hospodárnosti při realizaci zakázek,
 • zvyšováním odborné úroveň znalostí zaměstnanců na všech úrovních,
 • pěstováním povědomí zaměstnanců k odpovědnosti za kvalitu práce, ochranu životního prostředí a bezpečnost při práci a ochranu vlastního zdraví i zdraví ostatních.

Ve vztahu k dodavatelům:

 • budováním kvalitní spolupráce se subdodavateli a spoluprací na vzájemném rozvoji vztahů.

Ve vztahu k životnímu prostředí:

 • při naší činnosti se snažíme minimálně zasahovat do životního prostředí,
 • usilujeme o jeho zlepšování kvalitní výsadbou a úpravou zeleně,
 • zavazujeme se, že budeme dodržovat platná ustanovení všech právních předpisů, tj. zákonů, nařízení, vyhlášek a také norem souvisejících se systémem ochrany přírody,
 • budeme neustále snižovat materiálovou a energetickou náročnost provozovaných technologií, postupně obnovovat strojový park v závislosti na stupni jeho opotřebení,
 • budeme zlepšovat svůj environmentální profil,
 • budeme spolupracovat na řešení otázek ochrany životního prostředí v místech, kde se nacházejí technologie společnosti,
 • při plnění pracovních úkolů budeme postupovat tak, aby žádná z aktivit společnosti neovlivnila negativně životní prostředí.

Ve vztahu k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci:

 • bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců je nedílnou součástí veškerých aktivit společnosti a má nejvyšší dosažitelnou prioritu,
 • naší snahou je chránit zdraví a bezpečnost zaměstnanců pravidelným vzděláváním a přezkoumáváním možných rizik na pracovištích, abychom tato rizika minimalizovali,
 • budeme uplatňovat pracovní postupy a zavádět nové stroje a zařízení s nejvyšší možnou ochranou zdraví zaměstnanců,
 • povedeme zaměstnance k odpovědnosti za zdraví vlastní i zdraví spolupracovníků,
 • povedeme zaměstnance k tomu, aby zachovávali veškeré zásady bezpečné práce budováním kvalitní spolupráce se subdodavateli a ke spolupráci na vzájemném rozvoji vztahů.

V Ostravě dne 20. 12. 2012                                  Ing. Luděk Jaterka – jednatel společnosti

Logo Luing Pyrex
LUING PYREX, spol. s r.o.
Šenovská 544
717 00, Ostrava-Bartovice
Tel: +420 597 317 111
Fax: +420 597 317 128
Logo Pyrex
Pyrex, spol. s r.o.
Šenovská 544
717 00, Ostrava-Bartovice
Tel: +420 597 317 111
Fax: +420 597 317 128
Logo Luing
LUING, spol. s r.o.
Nádražní 187
702 00, Ostrava - Přívoz
Tel: +420 595 134 300
Fax: +420 596 136 119

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by CoreWEB © 2012 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO